logo

SLOVENSKÁ KOMORA ZUBNÝCH LEKÁROV

Colgate

Mesiac zdravých zubovMesiac zdravých zubov

Pre novinárov

Colgate s láskavou podporou Českej stomatologickej komory vyhlasuje september roku 2013 Mesiacom zdravých zubov. Tento už 16. ročník má za cieľ vzdelávať pacientov v oblasti správnej starostlivosti o ústnu dutinu a snažiť sa zvýšiť ich záujem o prevenciu.

O Mesiaci zdravých zubov bude verejnosť informovaná skrze články v tlači, internet a informačné materiály v obchodoch. Ďalšie informácie, letáky a interaktívne hry sú k dispozícii na webových stránkach www.mesiaczdravychzubov.sk.

Prevencia je stále najlacnejší, najmenej bolestivý a najmenej časovo náročný spôsob ako sa brániť proti ochoreniam ústnej dutiny. Preto sa Mesiac zdravých zubov zameriava práve na ňu. Jej dôležitou súčasťou sú pravidelné preventívne prehliadky u zubných lekárov, na ktoré, ako dúfame, privedieme viac ako 600 000 pacientov. Ďalšou dôležitou súčasťou prevencie je komplexná starostlivosť o ústnu dutinu, o ktorej budú názorne informovať letáky, ktoré sú k dispozícii u zubných lekárov a dentálnych hygieničiek, ktorí sú zapojení do nášho programu.

Rovnako ako po minulé roky sa môžu naši spotrebitelia v rámci Mesiaca zdravých zubov zapojiť do rôznych súťaží a akcií v obchodoch. Viac informácií nájdete na webovej stránke
www. mesiaczdravychzubov.sk.

Dúfame, že Vás Mesiac zdravých zubov zaujme a radi by sme poďakovali všetkým zúčastneným za snahu a čas, ktorý tejto akcii venujú.